Allt inom mark & anläggning

VÅR FÖRETAGSPOLICY

Vi skall alltid försöka lägga in miljöpåverkan i de beslut som vi fattar

GRUNDPRINCIPER

Vi skall ständigt sträva efter att bli bättre och effektivare för att alltid uppnå våra mål och förväntningar och alltid leverera hög kvalitet i det vi gör. Vi följer lagar och våra kunders krav. Vi måste (var och en) hela tiden se över alla delar i våran policy och vara öppna för förändringar och förbättringar.

 

 

KVALITET INNEBÄR FÖR OSS:

Alltid ha kunden i fokus men aldrig sätta våran säkerhet på spel. Lyssna på kunden och medarbetaren för att alltid uppnå bästa resultat.

 

 

JÄMSTÄLLDHET HOS OSS:

Alla individer behandlas lika och känner en gemenskap och delaktighet inom företaget, oavsett kön, ursprung, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Anställningen och arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.

 

 

MILJÖ HOS OSS:

- Vi skall alltid försöka lägga in miljöpåverkan i de beslut som vi fattar, detta för att öka medvetenheten och detta så väl internt som externt.

- Vi stävar efter att alltid kunna erbjuda kunderna det mest miljövänliga utförandet och bästa material val.

 

 

ARBETSMILJÖ INNEBÄR FÖR OSS:

- Tillfredsställda medarbetare.

- Allt arbete planeras och ordnas så det ger bästa förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det skall fungerar är att alla samverkar och är delaktiga.

- Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar skall vara i sådant skick att inte säkerheten hotas och de maskiner/redskap som kräver besiktning skall alltid inom angiven tid vara godkända.

- Alla medarbetare skall alltid ha den personliga skyddsutrustning som krävs och vara i det skick som ger en betryggande säkerhet. Varselkläder skall ha rätt klass och vara hela och rena.

- Alla som arbetar på MBS Entreprenad AB skall ha korrekt och efter behov rätt skyddsutrustning samt arbetskläder. Alla skall ha de utbildningar och kunskaper som kund eller beställare kräver eller förväntar sig. Genom ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete skall MBS Entreprenad AB ständigt erbjuda en arbetsmiljö där våra medarbetare kan:

 

 - Arbeta utan risk för skada eller ohälsa.

 - Känna trivsel, engagemang och delaktighet i arbetet.

 - Må bra på så väl arbetet som på fritiden.

Alla anställda bidrar till en, och har rätt till en, bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är något alla bidrar till och aktivt jobbar med varje dag. Det vill säga att det inte bara är ett chefsansvar utan var och ens ansvar.

Mbs entreprenad AB

Arntorpsgatan 3  |  442 45 Kungälv