Allt inom mark & anläggning

VÅR FÖRETAGSPOLICY

Vi ska alltid lägga in miljöpåverkan i de beslut som vi fattar

GRUNDPRINCIPER

Vi ska ständigt sträva efter att bli bättre och effektivare för att alltid uppnå våra mål och förväntningar och alltid leverera hög kvalitet i det vi gör. Vi följer lagar och våra kunders krav. Vi måste (var och en) hela tiden se över alla delar i våran policy och vara öppna för förändringar och förbättringar.

 

 

KVALITET INNEBÄR FÖR OSS:

Alltid ha kunden i fokus men aldrig sätta våran säkerhet på spel. Lyssna på kunden och medarbetaren för att alltid uppnå bästa resultat.

 

 

JÄMSTÄLLDHET HOS OSS:

Alla individer behandlas lika och känner en gemenskap och delaktighet inom företaget, oavsett kön, ursprung, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Anställning och arbete ska vara förenligt med ett familjeliv.

 

 

MILJÖ HOS OSS:

- Vi ska alltid lägga in miljöpåverkan i de beslut som vi fattar, detta för att öka medvetenheten, så väl internt som externt.

- Vi stävar efter att alltid kunna erbjuda kunderna det mest miljövänliga utförandet och bästa materialval.

 

 

ARBETSMILJÖ INNEBÄR FÖR OSS:

- Tillfredsställda medarbetare.

- Allt arbete planeras och ordnas så det ger bästa förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska fungerar är att alla samverkar och är delaktiga.

- Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar skall vara i sådant skick att inte säkerheten hotas och de maskiner/redskap som kräver besiktning ska alltid inom angiven tid vara godkända.

- Alla som arbetar på MBS Entreprenad AB ska ha korrekt skyddsutrustning samt arbetskläder. Varselkläder ska ha rätt klass och vara hela och rena.

- Alla ska ha de utbildningar och kunskaper som kund eller beställare kräver eller förväntar sig.

- Genom ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete ska MBS Entreprenad AB ständigt erbjuda en arbetsmiljö där våra medarbetare kan:

 

 - Arbeta utan risk för skada eller ohälsa.

 - Känna trivsel, engagemang och delaktighet i arbetet.

 - Må bra på så väl arbetet som på fritiden.

Alla anställda bidrar till en, och har rätt till en, bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är något alla bidrar till och aktivt jobbar med varje dag. Det vill säga att det inte bara är ett chefsansvar utan var och ens ansvar.

Mbs entreprenad AB

Arntorpsgatan 13  |  442 45 Kungälv